je privacy en AVG

Privacy en wet AVG veiligheid boven alles

hoe gaan wij om met jouw gegevens

Gevonden voorwerpen

Het kan gebeuren dat een gast of klant zijn portemonnee of portefeuille vergeet met gevoelige en persoonlijke informatie. Wanneer dit gebeurt, zal de aanwezige manager dit item de eerstvolgende dag onmiddellijk naar het politiebureau brengen. Dit geldt niet voor kledingitems. Dit wordt een week bewaard en daarna weggeworpen. Medewerkers van Club Adam & Eva nemen in zulke gevallen zelf nooit contact op met de gast of klant. Dat geldt ook voor achtergelaten sleutels, mobiele telefoons en creditcards. De medewerkers noch managers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het gevonden item of de staat van onderhoud. 

Escortservice & adressen

Om de veiligheid van onze dames te waarborgen, rijdt er altijd een chauffeur mee naar het opgegeven adres. Deze begeleidt de dame tot aan de deur en haalt haar op het afgesproken tijdstip weer op bij de deur. Het opgegeven adres en telefoonnummer wordt na afloop van de dienst verwijderd uit de navigatie. Voor navigatie wordt Google maps geraadpleegd. De tijdlijn hiervan is uitgeschakeld zodat niet achteraf gekeken kan worden naar deze gegevens. Ook hier geldt dat de dame een geheimhoudingsverklaring heeft. Bij calamiteiten worden de hulpdiensten ingeschakeld middels het bellen van 112. Bij onbehoorlijk gedrag van de klant, bij bedreiging, mishandeling, weigeren te betalen of ander onbehoorlijk gedrag, wordt aangifte gedaan. Hiervoor worden de persoonlijke gegevens doorgegeven aan de autoriteiten. 

Geheimhoudingsverkaring

De dames die die werkzaam zijn bij Club-bar Adam & Eva ondertekenen een geheimhoudingsverklaring om de privacy van de klanten te waarborgen. Deze geheimhoudingsverklaringen zijn rechtsgeldig. Bij het overtreden ervan zullen gepaste, juridische stappen worden ondernomen jegens de dame in kwestie. De clubs zijn een onderdeel van Adam & Eva BV. De aan de BV verbonden juridisch kantoor/adviseur ziet toe op de verklaringen.

Social Media & Internet

De gast of klant kiest er zelf en bewust voor om lid te worden van de facebookpagina. Derhalve kiest hij of zij er zelf voor foto´s of berichten te plaatsen. Deze berichten kunnen door de plaatser zelf verwijderd of veranderd worden. Reageren op Facebookberichten gebeurt op persoonlijke titel van de eigenaresse of door de afdeling communicatie en mediacontent-moderator van Club Adam & Eva. De facebook pagina staat openbaar en is voor iedereen zichtbaar. Derhalve is Adam & Eva BV, de clubs, niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen of consequenties van het plaatsen van content door derden. Ongepast materiaal wordt onmiddellijk verwijderd. Al dan niet door Facebook zelf.

Nieuwsbrieven & SPAM beleid

Wij sturen geen nieuwsbrieven naar mailadressen. Alle informatie die wij relevant achten, wordt op de website of in één van de clubs al dan niet beide clubs gepubliceerd. Wij sturen nooit reclame materiaal. Onze eigen aanbiedingen, promo’s en actie worden via social media of via de website kenbaar gemaakt. 

Publiceren foto's

Wij publiceren nooit en te nimmer foto’s van klanten en bezoekers op social media of op de website. Wij maken ook geen foto’s van klanten en bezoekers. Mocht er een gast of een klant zijn die wel op de foto wil en hiervoor toestemming geeft, geeft daarmee niet per definitie toestemming tot publicatie ervan! Ook onze dames en overige gasten ofwel bezoekers mogen in de club of tijdens een escort geen foto’s maken van anderen. Dit is ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

Club-bar Adam & Eva  is, en dit geldt voor beide locaties, niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor hetgeen klanten of bezoekers onderling met elkaar bespreken of afspreken in de club. Wat zich dientengevolge van deze gesprekken buiten de clubs afspeelt, valt derhalve niet te verantwoorden bij Club-bar Adam & Eva, de eigenaresse of managers noch zijn zij aansprakelijk hiervoor. Beide clubs zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor diefstal of ontvreemding van persoonlijke spullen. Indien wij diefstal of ontvreemding constateren (heterdaad) wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Het staat de medewerkers vrij iemand ‘staande te houden’ en de politie voorts in te schakelen. Klik hier voor meer informatie over staande houden. 

Meldingsplicht

Bij constateren of vermoeden van huiselijk geweld, drugsmisbruik, stalking, mishandeling, gedwongen prostitutie of verwaarlozing, kan het aanwezige personeel en/of de eigenaresse het besluit nemen hiervan een melding te maken bij de Politie, Stichting Fier, Veilig Thuis of het AMK. Indien nodig en/of gewenst, worden persoonlijke gegevens doorgegeven. Indien één van de dames het slachtoffer wordt van geweld of anderzijds van één van onze bezoekers of klant, wordt onmiddellijk melding gemaakt bij handhaving en genoemde instanties. Zij dragen verder zorg voor de afhandeling van persoonlijk gegevens. Indien klanten of bezoekers zich misdragen binnen één van onze clubs, wordt deze de toegang tot een nader te bepalen datum ontzegd of verboden. Dit hangt af van de ernst van de overtreding. Dit wordt nergens door de clubs vastgelegd. De politie wordt te allen tijde ingeschakeld bij overlast hetzij verbaal hetzij fysiek.

Overig Privacy

Onze site is gebouwd via WordPress. Zij hanteren een eigen privacyverklaring. Deze lees je hier:  https://wordpress.org/about/privacy/

Inzage:
wil je inzage in ons privacy beleid? Dat kan. Er ligt een digitaal exemplaar op beide clubs.

Klachten

Heb je een klacht, opmerking of aanmerking? Dan kun je dit melden bij de manager van de betreffende club. Dit mag via email, telefonisch of middels een persoonlijk gesprek We hanteren een ‘open door’ policy wat wil zeggen dat je altijd welkom bent om datgene te bespreken wat je wenst te bespreken. 

Reviews

Het geven van online reviews op diverse online fora of pagina’s wordt gewaardeerd. Dit gebeurt veelal anoniem of middels een pseudoniem. Wij waarderen het echter als alle vormen van feedback persoonlijk gegeven wordt. Als onderneming is het belangrijk waar we kunnen verbeteren indien het aandachtspunten betreft. De klant is hierin belangrijk. Alle correspondentie hierover wordt geanonimiseerd meegenomen in de company vergaderingen.

Jouw rechten

Je hebt:
– recht op privacy.
– recht op het indienen van klachten.
– recht op inzage pivacybeleid.


Camerabeelden

Wij maken gebruik van camera’s in beide clubs en bij de ingang van de clubs. Dit is voor onze en jouw veiligheid. De camera’s hangen niet in de kamers maar op de gangen, overlopen en in het bargedeelte. Beeldmateriaal wordt gedurende een bepaalde periode bewaard. Bij overtredingen, calamiteiten,  incidenten en andere situaties waarbij handhaving nodig is, wordt het beeldmateriaal overhandigd aan politie en/of justitie.

Beveiliging

Adam & Eva BV Sneek/Leeuwarden neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Ons personeel is in het bezit van de nodige diploma’s en zijn tevens gekwalificeerd om de juiste beveiliging te bieden. 

Mail, messenger, whatsapp en 06

Mail, inkomend, van gasten wordt direct na beantwoorden verwijderd. Wij gebruiken onze maildienst van Google (Gmail) zodat niets op onze server blijft staan. Uitgaande mail anders genoemd, de antwoorden op de berichten, worden elke laatste vrijdag van de maand permanent verwijderd. Alleen de directie en afdeling communicatie heeft toegang tot deze mail en is middels diverse stappen beveiligd. Messenger berichten, verstuurd via Facebook, worden na beantwoorden verwijderd uit het systeem. Whatsapp gebruiken we niet.  Onze dames hebben geen Whatsapp geïnstalleerd op de door ons verstrekte werkmobieltjes. Indien gebeld wordt met nummerweergave, worden deze nummers niet opgeslagen. Eens per maand worden alle gegevens van alle werktelefoons gewist.

Reserveringen

Bij het telefonisch reserveren van kamers, tafels, dames, gigolo’s wordt naam en telefoonnummer gevraagd. De telefoon wordt uitsluitend beantwoord door de aanwezige manager. De notities liggen uit het zicht en achter de bar die niet toegankelijk is voor publiek. De notities worden bij sluiting vernietigd.

Drugsbeleid

(Soft- of hard)drugs. 

Het is niet toegestaan op enig moment in, voor of bij de clubs van Adam en Eva  (soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben. Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard)drugs de clubs te betreden noch deel te nemen aan events.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt namens de aanwezige manager een sanctie tegen de overtreder(s) en volgt onmiddellijke inschakeling van handhaving, politie en, voor zover van toepassing horecapolitie. Bij constatering van gebruik ofwel in het bezit zijn van (soft- of hard) drugs wordt de gast/klant/medewerker gesommeerd het pand te verlaten. Er volgt geen aan tijd en/of voorwaarden gebonden verwijdering of sanctie. De clubs hanteren een volledige en algehele zerotolerance beleid.

Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Algemeen geldend beleid ten aanzien van drugs: zerotolerance met onmiddellijke verwijdering uit de club en aangifte bij politie.

 

Leeftijdsgrens

Beide clubs zijn alleen toegankelijk voor volwassenen boven de 18 jaar.  Bij constatering van minderjarige leeftijd dan wel misbruik van identiteitsbewijzen of anderzijds bij twijfel, wordt politie ingeschakeld. 

Ter verduidelijking voor vrouwen: werken als prostituee mag vanaf 21 jaar. 

De club bezoeken als gast mag vanaf 18 jaar. 

Wil je als vrouwelijke gast jonger dan 21 jaar gebruik maken van onze kamers voor je eigen plezier met je partner/vriend/minnaar dan ben je verplicht dit te melden bij de manager. Dit doen we om prostitutie onder de 21 jaar te allen tijde te voorkomen. Bij twijfel of onraad in relatie tot de leeftijd, wordt politie ingeschakeld.

club adam en eva sneek leeuwarden